មណ្ឌលព័ត៌មាន

1. របៀបដាក់ប្រាក់

លោកអ្នកខ្វះតែមួយជំហ៊ានទៀតប៉ុណ្ណោះ មុននឹងអាចធ្វើការភ្នាល់កំសាន្តជាមួយ U2Bet គឺលោកអ្នកត្រូវធ្វើការដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីជាមុនសិន ជាមួយនឹងជម្រើសណាមួយដូចខាងក្រោមនេះ

- វីង
- ធនាគារ ABA
- ធនាគារ អេស៊ីលីដា
- ផាយផេ
- ទ្រូម៉ាន់នី
- Maybank
a.  តើខ្ញុំត្រូវដាក់ប្រាក់ដោយរបៀបណា?
ដើម្បីដាក់ប្រាក់ជាមួយនឹង U2BET សូមធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖
1. Login ចូលក្នុងគណនី U2BET
2. ចុចលើប៊ូតុង “ដាក់ប្រាក់” ដូចរូបភាពនៅខាងក្រោម

3. ទំព័រ “ដាក់ប្រាក់” នឹងបង្ហាញមកដូចរូបខាងក្រោមជំហ៊ានទី២ បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់

ជំហ៊ានទី៣ ចុចលើ Choose File ដើម្បីភ្ជាប់វិក្កយប័ត្រប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់
4. ចុចលើប៊ូតុង “ដាក់ស្នើ” បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់នៅក្នុងគណនីលេងរបស់អ្នកភ្លាមៗប្រសិនបើព័ត៌មានត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវ